Outlet Manado

Outlet Manado

Tikala Ares, Kec. Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara